Reklama

Aerofobia

Aerofobia - lęk przed powietrzem (wiatr, przeciąg, podróż kolejką roller)